1978-ban a Virțghegyen megnyilt Nagybțnya Falumúzeuma. A hagyományos házak máramaros négy néprajzi tájegységéről származnak, Máramaros vidékéről, Kővár vidékéről, Láposvidékről és Codru vidékéről, valamint a Szatmárhoz közeli tájegységről származnak. A múzeum gazdaságokat mutat be, foglalkozás orientált szerkezetével együtt. Több, ember, állat vagy víz által működtetett berendezést láthatunk. Nem feledkeztek meg a szellemi élethez kötődő építményekről sem, így vannak itt iskolák és templom is. A gazdaságok udvarán láthatóak az állatnevelés épületei, a házak belső díszítése pedig tükrözi azon tájegység jellegzetességeit, ahonnan a ház származik.