Szent István-torony

A Szent István-torony az elpusztult 14. századi gótikus templom tornya, maga a torony a Hunyadiak korában épült Hunyadi János és Mátyás király adományaiból.

A 300 éves Szentháromság plébániatemplom

A Szentháromság-templom a korabeli építészeti ízlésnek megfelelően kéttornyú barokk épület. A barokk építészet a XVIII. században terjedt el Európában, jellegét általában helyi hagyományok, tendenciák befolyásolták, ugyanakkor maguknak az építőknek is gyakran meghatározó szerepük volt. A nagybányai Szentháromság-templom tömegében a barokk spanyol változatához áll legközelebb. A templom építése az 1687-ben Nagybányán megtelepedett jezsuitákhoz kapcsolódik. Itt található Románia egyik legnagyobb műemlék orgonája.

Lendvay-ház

A középkori bányaváros szabályos, négyszög alakú főterének jellegzetes épületei a középkori elemeket őrző, egy emeletes polgárházak. Ezek sorában a tér É-i sarkában áll a – minden bizonnyal 2 db középkori telekre épült – mai, valószínűleg erősen átalakított állapotában 19. századi képet mutató, öttengelyes, az ablakokat keretező, egyszerű vakolatdíszekkel és párkányokkal tagolt homlokzatú ház.Az épületet a tér műemléki rekonstrukciója alkalmából szépen felújították, ekkor (2004-ben) kerülhetett vissza homlokzatára a Lendvayra emlékező fehér márvány emléktábla is. E házban született idősebb Lendvay Márton (1807-1858) színész, színházi rendező és énekes, a magyar romantikus színjátszás egyik legkiemelkedőbb 19. századi alakja. 

Hunyadi-ház vagy Erzsébet-ház

A középkori eredetű fő tér keleti házsorában, a térből kiágazó Kispénzverő utca sarkán áll a 15-16. század fordulóján, gótikus stílusban felépült Hunyadi- vagy (Szilágyi) Erzsébet-ház. 

Nagybányai művésztelep

A nagybányai festőiskola a modern magyar festészetet elindító mozgalom, mely 1896-ban a nagybányai művésztelepen bontakozott ki, majd a második világháború vetett véget működésének. A művésztelep 1902-től szabadiskolává alakult, ahol az új magyar festőgeneráció majd minden jelentős alakja megfordult. Az iskola fő érdeme, hogy meghonosította a naturalizmus és a plein air festészet eredményeit. A korai időszakban a nagybányai stílus egyik legmeghatározóbb egyénisége Ferenczy Károly volt. Alapítói: Hollósy Simon, Réti István, Ferenczy Károly, Thorma János, Iványi-Grünwald Béla. Az épületet 2017-ben részben felújították.